Zakres obowiązków

DG FISMA opracowuje i realizuje politykę Komisji w następującym zakresie:

DG FISMA ma swój udział w realizacji następujących spośród 10 priorytetów politycznych Komisji:

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – strategia departamentu, cele na lata 2016–2020

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 532.8 KB

Kontakt