Atsakomybės sritys

Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD rengia ir vykdo tokių sričių Komisijos politiką:

Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD padeda įgyvendinti šiuos iš Komisijos 10 politinių prioritetų:

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – department strategy, objectives for 2020-2024

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 520.6 KB

Kontaktiniai duomenys