Ülesanded

Finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat töötab välja komisjoni poliitikastrateegiaid ja viib neid ellu järgmistes valdkondades:

Komisjoni 6 poliitilisest prioriteedist annab finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat oma panuse järgmistesse:

Inimeste hüvanguks toimiv majandus

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – department strategy, objectives for 2020-2024

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 305.4 KB

Kontaktandmed