Отговорности

ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ (FISMA) разработва и провежда политиките на Комисията в следните области:

От 10-те политически приоритета на Комисията ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ допринася за:

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план – department strategy, objectives for 2020-2024

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Ръководство и организация

СвалиPDF - 378.9 KB

Контакт