Ansvarsområden

  • Ta fram harmoniserade definitioner, klassifikationer och metoder för produktion av officiell europeisk statistik i samarbete med nationella statistikmyndigheter.
  • Sammanställa data för EU och euroområdet med hjälp av uppgifter som nationella statistikmyndigheter har samlat in enligt harmoniserade standarder.
  • Göra europeisk statistik fritt tillgänglig för beslutsfattare och allmänhet på Eurostats webbplats och via andra kanaler.

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Strategisk plan – avdelningens strategi och mål för 2016–2020

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Ledning och organisation

Kontakt