Pristojnosti

  • v sodelovanju z nacionalnimi statističnimi organi razvija usklajene opredelitve, klasifikacije in metodologije za pripravo evropskih uradnih statistik
  • na podlagi podatkov, ki jih v skladu s harmoniziranimi standardi zberejo nacionalni statistični organi, pripravlja zbirne podatke za Evropsko unijo in območje evra
  • na spletišču Eurostata in prek drugih kanalov zagotavlja dostopnost evropskih statistik oblikovalcem politik in državljanom

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Strateški načrt – strateški načrt službe, cilji za obdobje 2016–2020

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Vodstvo in organiziranost

Kontakt