Responsabilități

  • stabilește definiții, clasificări și metodologii de realizare a statisticilor europene oficiale, în cooperare cu autoritățile naționale de statistică
  • calculează date agregate pentru Uniunea Europeană și zona euro, pornind de la date colectate de autoritățile naționale de statistică, respectând standarde armonizate
  • pune statisticile europene la dispoziția factorilor de decizie și a cetățenilor în mod gratuit, prin intermediul site-ului Eurostat și al altor căi

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Planul strategic al departamentului – strategia și obiectivele pentru perioada 2016-2020

Planul de management al departamentului – resursele, activitățile și rezultatele preconizate pentru anul curent

Raportul de activitate al departamentului – realizări și resursele utilizate în anul precedent

Conducere și organizare

Contact