Zakres obowiązków

  • opracowywanie zharmonizowanych definicji, klasyfikacji i metod tworzenia europejskiej statystyki publicznej we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi
  • obliczanie zagregowanych danych dotyczących Unii Europejskiej i strefy euro z wykorzystaniem danych zgromadzonych przez krajowe organy statystyczne zgodnie ze zharmonizowanymi normami
  • bezpłatne udostępniane za pośrednictwem strony internetowej Eurostatu i innych kanałów statystyk europejskich osobom kształtującym politykę oraz obywatelom

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

Kontakt