Bevoegdheden

  • harmoniseert de definities, classificaties en methoden voor Europese officiële statistieken, samen met de nationale bureaus voor statistiek
  • consolideert de gegevens van de nationale bureaus voor statistiek en maakt deze onderling vergelijkbaar via gestandaardiseerde methodes
  • stelt de Europese statistieken gratis beschikbaar voor besluitvormers en burgers via de website van Eurostat en andere kanalen

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Leiding en organisatie

Contact