Responsabbiltajiet

  • jiżviluppa d-definizzjonijiet, il-klassifikazzjonijiet u l-metodoloġiji armonizzati għall-produzzjoni tal-istatistika uffiċjali Ewropea, b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-istatistika nazzjonali
  • jikkalkula dejta aggregata għall-Unjoni Ewropea u għaż-żona tal-euro, billi juża d-dejta miġbura mill-awtoritajiet tal-istatistika nazzjonali skont l-istandards armonizzati
  • jagħmel l-istatistika Ewropea disponibbli b'mod ħieles għal min jieħu d-deċiżjonijiet u għaċ-ċittadini permezz tas-sit web ta' Eurostat u mezzi oħrajn

Pjanijiet u rapporti

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni – ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati mal-istituzzjonijiet kollha għas-sena kurrenti

Pjan strateġiku – strateġija tad-dipartiment, objettivi għall-2016-2020

Pjan ta’ maniġment – riżultati tad-dipartiment imbassra, attivitajiet, riżorsi għas-sena kurrenti

Rapport ta’ attività annwali – kisbiet tad-dipartiment, riżorsi użati matul is-sena preċedenti

Tmexxija u organizzazzjoni

Kuntatt