Atbildība

  • Izstrādāt saskaņotas definīcijas, klasifikācijas un metodiku Eiropas oficiālās statistikas vajadzībām, sadarbojoties ar valstu statistikas iestādēm.
  • Aprēķināt apkopotos datus par Eiropas Savienību un eirozonu, izmantojot datus, ko atbilstoši saskaņotajiem standartiem ievākušas valstu statistikas iestādes.
  • Lēmumu pieņēmējiem un iedzīvotājiem nodrošināt bezmaksas piekļuvi Eiropas statistikai “Eurostat” tīmekļa vietnē un citos kanālos.

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – dažādu dienestu stratēģija un mērķi 2016.–2020. gadam

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Vadība un organizācija

Kontakti