Felelősségi területek

  • a tagállami statisztikai hivatalokkal együttműködésben harmonizált meghatározásokat, osztályozást és módszertant dolgoz ki a hivatalos európai statisztikák előállításához
  • összesíti a tagállami statisztikai hivatalok által a harmonizált módszertannak megfelelően összegyűjtött adatokat az Európai Unió és az euróövezet vonatkozásában
  • az Eurostat webhelyén és más információs csatornákon keresztül szabadon hozzáférhetővé teszi az európai statisztikai adatokat a döntéshozók és a polgárok számára

Tervek és jelentések

A Bizottság munkaprogramja – a tárgyévben intézményi szinten teljesítendő feladatok

Stratégiai terv – a főigazgatóság 2016–2020-as időszakra szóló stratégiája és célkitűzései

Irányítási terv – a főigazgatóság tárgyévre prognosztizált eredményei és tevékenységei, valamint a tárgyévben rendelkezésre álló erőforrásai

Éves tevékenységi jelentés – a főigazgatóság által az előző évben elért eredmények és felhasznált erőforrások

Vezetés és szervezeti felépítés

Elérhetőségek