Odgovornosti

  • razvoj usklađenih definicija, klasifikacija i metodologija za izradu službene europske statistike, u suradnji s nacionalnim statističkim tijelima
  • izračun agregiranih podataka za Europsku uniju i europodručje uporabom podataka koje su prikupila nacionalna statistička tijela prema usklađenim normama
  • stavljanje europskih statističkih podataka na raspolaganje donositeljima odluka i građanima na internetskim stranicama Eurostata i drugim kanalima

Planovi i izvješća

Program rada Komisije – pregled rezultata na razini institucije za tekuću godinu

Strateški plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan upravljanja – predviđeni rezultati, aktivnosti i resursi odjela za tekuću godinu

Godišnje izvješće o radu – postignuća odjela, resursi korišteni u prethodnoj godini

Vodstvo i organizacija

Kontakt