An scéala is déanaí

Freagrachtaí

  • sainmhínithe, aicmithe agus modheolaíochtaí atá comhchuibhithe a cheapadh i gcomhar le húdaráis náisiúnta staidrimh ar mhaithe leis an staidreamh oifigiúil Eorpach
  • sonraí comhiomlána a ríomh don Aontas Eorpach agus don limistéar euro trí úsáid a bhaint as sonraí a bhailigh údaráis náisiúnta staidrimh de réir na gcaighdeán comhchuibhithe
  • staidreamh Eorpach a chur ar fáil saor in aisce do lucht déanta cinntí agus do shaoránaigh trí shuíomh gréasáin Eurostat agus ar bhealaí eile

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An plean straitéiseach – straitéis agus cuspóirí na roinne don tréimhse 2016–2020

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, ghníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

Ceannaireacht agus eagraíocht

Teagmháil