Vastuualueet

  • kehittää yhdenmukaisia määritelmiä, luokituksia ja menetelmiä EU:n virallisten tilastojen tuottamista varten yhteistyössä kansallisten tilastoviranomaisten kanssa
  • laskea Euroopan unionia ja euroaluetta koskevia tilastotietoja kansallisten viranomaisten keräämien tietojen pohjalta
  • asettaa EU:n tilastot vapaasti päättäjien ja kansalaisten saataville Eurostatin verkkosivuston ja muiden kanavien kautta

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Strateginen suunnitelma – yksikön strategia ja tavoitteet vuosiksi 2016–2020

Toimintasuunnitelma – yksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Johto ja organisaatio

Yhteydenotot