Ülesanded

  • Töötab koostöös riiklike statistikaametitega välja ühtlustatud määratlused, klassifikatsioonid ja meetodid ametliku Euroopa statistika koostamiseks
  • Arvutab välja Euroopa Liidu ja euroala koondandmed, võttes aluseks andmed, mille riiklikud statistikaametid on ühtlustatud standardite kohaselt kogunud
  • Muudab Euroopa statistika Eurostati veebisaidi ja muude kanalite kaudu otsusetegijatele ja kodanikele tasuta kättesaadavaks

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – üksuse strateegia ja eesmärgid ajavahemikuks 2016–2020

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Juhtkond ja struktuur

Kontaktandmed