Ansvarsområder

  • behandle og offentliggøre sammenlignelige statistiske oplysninger på europæisk plan
  • konsolidere data fra nationale statistikmyndigheder og sikre ved hjælp af en harmoniseret metode, at de er sammenlignelige (Eurostat indsamler ikke selv data)
  • overvåge udviklingen i Den Økonomiske og Monetære Union ved at sammenligne euroen med andre valutaer såsom dollar og yen
  • offentliggøre økonomiske indikatorer for eurozonen.

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Strategisk plan – afdelingens strategi og mål for perioden 2016-2020

Ledelsesplan – detaljerede målsætninger, opgaver og ressourcer for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Ledelse og organisation

Kontakt