Ansvarsområden

  • Sköta delar av Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.
  • Driva forskningsprojekt inom Horisont 2020-programmet och dess föregångare sjunde ramprogrammet. 
  • Ge stöd till bidragssökande, bidragsmottagare och oberoende experter.
  • Sköta kontakter med bidragsmottagare.
  • Svara på frågor från bidragssökande, EU-forskare och allmänheten.
  • Hjälpa oberoende experter att granska projektförslag som konkurrerar om EU:s forskningsmedel och göra en rättslig och ekonomisk bedömning av projektdeltagarna.

Program

Projektutlysningar

Horisont 2020 – det nuvarande finansieringsprogrammet

Genomförandeorganet har hand om

2007–2013 (sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling) 

Genomförandeorganet har hand om runt 11 000 projekt inom det sjunde ramprogrammet, som är föregångaren till Horisont 2020, på följande områden:

Styrning

Legal basis and governance of the European Research Executive Agency

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Årligt arbetsprogram – budgetpost för vissa initiativ och finansieringsprogram för innevarande år

Ledning och organisation

Ladda nerPDF - 409.9 KB

Kontakt