Pristojnosti

  • pomaga upravljati dele okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020
  • izvaja raziskovalne projekte v okviru programa Obzorje 2020 in predhodnega sedmega okvirnega programa EU 
  • zagotavlja podporo strankam – financiranje prosilcev, upravičencev in neodvisnih strokovnjakov
  • tesno sodelujejo z upravičenci do sredstev EU
  • upravlja raziskovalno-informacijsko službo Evropske komisije, ki odgovarja na vprašanja prosilcev za dotacije, raziskovalcev, ki jih financira EU, in splošne javnosti
  • zagotavlja podporo neodvisnim strokovnjakom, ki ocenjujejo predlagane projekte za pridobitev sredstev EU za raziskave, in pomaga preveriti in potrditi pravni in finančni položaj udeležencev v programih

Programi

Možnosti financiranja projektov

Sedanji program za financiranje Obzorje 2020

Agencija upravlja

Sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj (2007–2013) 

Izvajalska agencija za raziskave upravlja približno 11 tisoč projektov iz 7. okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj (predhodnik programa Obzorje 2020) na naslednjih področjih:

Upravljanje

Legal basis and governance of the European Research Executive Agency

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Letni delovni program – proračunske vrstice za nekatere politike in programe financiranja v tekočem letu

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 409.9 KB

Kontakt