Responsabilități

  • contribuie la gestionarea unor componente ale programului-cadru actual al UE pentru cercetare și inovare, intitulat Orizont 2020
  • desfășoară proiecte de cercetare finanțate în cadrul programului Orizont 2020 și al PC7 (predecesorul Orizont 2020) 
  • oferă sprijin solicitanților și beneficiarilor fondurilor, precum și experților independenți
  • comunică strânse cu beneficiarii fondurilor UE acordate
  • gestionează Serviciul de informare în domeniul cercetării, din cadrul Comisiei Europene, care răspunde la întrebările adresate de solicitanții de granturi, de cercetătorii care beneficiază de finanțare și de public
  • sprijină experții independenți care evaluează propunerile de proiecte pentru care se solicită fonduri UE și contribuie la validarea juridică și financiară a participanților la program

Programe

Posibilități de finanțare a proiectelor

Programul actual de finanțare, Orizont 2020

Agenția gestionează fonduri pentru:

Al 7-lea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică (2007-2013) 

Agenția Executivă pentru Cercetare gestionează aproape 11 000 de proiecte în cadrul celui de-al 7-lea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică (PC 7), predecesorul programului Orizont 2020. Proiectele se desfășoară în domeniile următoare:

Guvernanță

Legal basis and governance of the European Research Executive Agency

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Raportul de activitate al departamentului – realizări și resursele utilizate în anul precedent

Programul anual de lucru al departamentului – linia bugetară pentru anumite politici și programe de finanțare pentru anul curent

Conducere și organizare

DescarcăPDF - 409.9 KB

Contact