Zakres obowiązków

  • pomoc w zarządzaniu częścią programu „Horyzont 2020” – unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji
  • prowadzenie projektów badawczych finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020” i wcześniejszego 7PR 
  • udzielanie wsparcia swoim klientom – podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie, beneficjentom i niezależnym ekspertom
  • utrzymywanie bliskiego kontaktu z beneficjentami funduszy UE
  • zarządzanie serwisem informacji o badaniach (Research Enquiry Service), który odpowiada na pytania wnioskodawców ubiegających się o dotacje, naukowców otrzymujących wsparcie ze środków unijnych oraz opinii publicznej
  • wspieranie niezależnych ekspertów oceniających wnioski w sprawie projektów zgłoszonych do dofinansowania z funduszy unijnych na badania naukowe oraz pomaganie w prawnej i finansowej autoryzacji uczestników programu

Programy

Możliwości finansowania projektów

Obecny program finansowania „Horyzont 2020”

Agencja odpowiada za zarządzanie:

2007–2013 (7. program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego) 

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych zarządza około 11 tys. projektów w ramach 7. programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR), który był poprzednikiem programu „Horyzont 2020” w następujących obszarach:

Zarządzanie

Legal basis and governance of the European Research Executive Agency

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Roczny program prac – linia budżetowa przewidziana na określone strategie i programy finansowania na bieżący rok

Annual budgets - overview of the annual operating budgets and accounts

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 369 KB

Kontakt