Bevoegdheden

  • onderdelen van Horizon 2020, het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie beheren
  • onderzoeksprojecten met subsidie van Horizon 2020 en de voorloper daarvan, het 7e kaderprogramma begeleiden  
  • klanten (subsidieaanvragers, begunstigden en onafhankelijke deskundigen) ondersteunen
  • nauw contact met begunstigden van EU-steun onderhouden
  • via de Research Enquiry Service vragen beantwoorden van subsidieaanvragers, onderzoekers die al EU-subsidie krijgen, en het grote publiek
  • onafhankelijke deskundigen ondersteunen bij het beoordelen van subsidieaanvragen en onderzoekers helpen met de juridische en financiële aspecten

Programma's

Projectfinancieringsmogelijkheden

Lopend financieringsprogramma Horizon 2020

Het agentschap beheert

2007-2013 (Zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling) 

Het Uitvoerend Agentschap voor onderzoek beheert ongeveer 11 000 projecten onder het 7e kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7), de voorloper van Horizon 2020, op de volgende gebieden:

Governance

Legal basis and governance of the European Research Executive Agency

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Jaarlijks werkprogramma – geplande activiteiten en financiering daarvan voor het lopende jaar

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 301.2 KB

Contact