Atbildība

  • Palīdzēt pārvaldīt atsevišķus elementus ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.
  • Vadīt pētniecības projektus, kas finansēti programmas “Apvārsnis 2020” un tās priekšgājējas, Septītās pētniecības pamatprogrammas, ietvaros.  
  • Palīdzēt klientiem, proti, pieteikumu iesniedzējiem, līdzekļu saņēmējiem un neatkarīgiem ekspertiem.
  • Uzturēt ciešus sakarus ar ES līdzekļu saņēmējiem.
  • Vadīt Komisijas īstenoto pētījumu uzziņu dienestu, kas atbild uz jautājumiem, ko uzdod dotāciju pretendenti, zinātnieki, kas saņem ES finansiālo palīdzību, un plaša sabiedrība.
  • Palīdzēt neatkarīgajiem ekspertiem novērtēt projektu priekšlikumus, kas sacenšas par pētniecībai domātajiem ES līdzekļiem, un sekmēt programmas dalībnieku juridisku un finansiālu apstiprināšanu.

Programmas

Projektu finansēšanas iespējas

Pašreizējā finansēšanas programma “Apvārsnis 2020”

Aģentūra pārzina šādas jomas.

2007.–2013. gads (Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai) 

Saskaņā ar Septīto pamatprogrammu pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai (tā ir programmas “Apvārsnis” priekštece) Pētniecības izpildaģentūra pārvalda apmēram 11 000 projektu šādās jomās:

Pārvaldība

Legal basis and governance of the European Research Executive Agency

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Gada darba programma – budžeta postenis atsevišķām pašreizējā gada finansējuma programmām un politikas virzieniem

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 409.9 KB

Kontakti