Odgovornosti

  • pomoć pri upravljanju dijelovima okvirnog programa EU-a za istraživanja i inovacije Obzor 2020.
  • provođenje istraživačkih projekata kojima je dodijeljena potpora iz programa Obzor 2020. i njegova prethodnika, Sedmog okvirnog programa 
  • pružanje potpore klijentima – financijska potpora za podnositelje zahtjeva, korisnike i neovisne stručnjake
  • bliski kontakt s korisnicima financijskih sredstava EU-a
  • upravljanje službom Europske komisije za upite o istraživanju koja odgovara na pitanja podnositelja zahtjeva za bespovratna sredstva, istraživača koji primaju financijsku potporu EU-a i javnosti
  • potpora neovisnim stručnjacima koji ocjenjuju projektne prijedloge za istraživačka sredstva EU-a te pomoć pri pravnoj i financijskoj provjeri sudionika programa

Programi

Mogućnosti financiranja projekata

Aktualni program za financiranje Obzor 2020.

Aktivnosti Agencije obuhvaćaju sljedeća područja:

2007. – 2013. (Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj) 

Izvršna agencija za istraživanje nadležna je za gotovo 11 000 projekata u okviru Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7), prethodnika programa Obzor 2020. u sljedećim područjima:

Upravljanje

Legal basis and governance of the European Research Executive Agency

Planovi i izvješća

Program rada Komisije – pregled rezultata na razini institucije za tekuću godinu

Godišnje izvješće o radu – postignuća odjela, resursi korišteni u prethodnoj godini

Godišnji program rada – proračunska linija za određene politike i programe financiranja za tekuću godinu

Vodstvo i organizacija

PreuzimanjePDF - 409.9 KB

Kontakt