Vastuualueet

  • osallistuminen EU:n Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovointiohjelman hallinnointiin
  • tutkimushankkeet, joita tuetaan Horisontti 2020 -ohjelmasta ja sitä edeltäneestä seitsemännestä puiteohjelmasta 
  • rahoituksen hakijoiden ja saajien sekä riippumattomien asiantuntijoiden tukeminen
  • yhteydenpito EU-rahoituksen saajiin
  • avustusten hakijoita, EU:n rahoittamia tutkijoita ja yleisöä palvelevan Research Enquiry Service -neuvonnan hallinnointi
  • riippumattomien asiantuntijoiden tukeminen EU-rahoitusta hakeneiden hanke-ehdotusten arvioinnissa ja avustaminen valittujen hankkeiden juridisten ja rahoitusta koskevien edellytysten tarkistamisessa

Ohjelmat

Hankkeiden rahoitusmahdollisuudet

Nykyinen rahoitusohjelma: Horisontti 2020

Virasto hallinnoi seuraavia toimia:

2007–2013 (seitsemäs tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelma) 

Tutkimuksen toimeenpanovirasto hallinnoi noin 11 000 hanketta tutkimuksen ja teknologian kehittämisen seitsemännessä puiteohjelmassa (FP7) – Horisontti 2020:n edeltäjässä – näillä aloilla:

Hallintotapa

Legal basis and governance of the European Research Executive Agency

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Vuotuinen työohjelma – tiettyjen politiikan alojen ja rahoitusohjelmien rahoituksen kuvaus

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 409.9 KB

Yhteydenotot