Ülesanded

  • Aitab osaliselt hallata ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“
  • Haldab raamprogrammi „Horisont 2020“ ja selle eelkäija – teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi – raames rahastatavaid teadusprojekte 
  • Pakub abi toetusetaotlejatele, abisaajatele ja sõltumatutele ekspertidele
  • Peab tihedat sidet ELi rahaliste vahendite saajatega
  • Haldab Euroopa Komisjoni teadusuuringute päringute talitust, mis vastab toetusetaotlejate, ELi toetusi saavate teadlaste ja üldsuse küsimustele
  • Toetab sõltumatuid eksperte, kes hindavad ELi teadusuuringute stipendiumidele kandideerivaid projektiettepanekuid ning aitab kontrollida programmis osalejate õiguslikku ja rahalist tausta

Programmid

Võimalused projektide rahastamiseks

Praegune rahastamisprogramm „Horisont 2020“

Amet haldab:

Teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmes raamprogramm (2007–2013) 

Teadusuuringute Rakendusamet haldab programmi „Horisont 2020“ eelkäija – teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi – raames ligikaudu 11 000 projekti, mis hõlmavad:

Juhtimine

Legal basis and governance of the European Research Executive Agency

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Iga-aastane tööprogramm – jooksva aasta konkreetse poliitikastrateegia või toetuskava eelarverida

Annual budgets - overview of the annual operating budgets and accounts

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 368.1 KB

Kontaktandmed