Ansvarsområder

  • Hjælper med at forvalte dele af EU's rammeprogram for forskning og innovation, Horisont 2020
  • Gennemfører forskningsprojekter, som støttes af Horisont 2020 og dets forgænger, RP7 
  • Understøtter klienterne – tilskudsansøgere, tilskudsmodtagere og uafhængige eksperter
  • Holder tæt kontakt med modtagerne af EU-tilskud
  • Forvalter Kommissionens forskningsspørgetjeneste (Research Enquiry Service), som besvarer spørgsmål fra tilskudsansøgere, EU-finansierede forskere og almindelige borgere
  • Støtter uafhængige eksperter, der evaluerer projektforslag, som konkurrerer om EU's forskningsmidler, og hjælper med den juridiske og økonomiske validering af programdeltagerne

Programmer

Muligheder for projektfinansiering

Det nuværende støtteprogram Horisont 2020

Forvaltningsorganet for Forskning forvalter

2007-2013 (Det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling) 

Forvaltningsorganet for Forskning forvalter omkring 11 000 projekter under det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling, som er forløberen for Horisont 2020, på følgende områder:

Forvaltning

Legal basis and governance of the European Research Executive Agency

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Årligt arbejdsprogram – budgetposten for bestemte politikområder og finansieringsprogrammer for indeværende år

Ledelse og organisation

DownloadPDF - 409.9 KB

Kontakt