Ansvarsområden

  • Sköta Horisont 2020-programmet.
  • Genomföra det årliga arbetsprogrammet.
  • Genomföra utlysningar.
  • Informera och hjälpa bidragssökande.
  • Utarbeta och förvalta avtal om forskningsbidrag.
  • Bistå forskningsrådets vetenskapliga råd.
  • Informera om Europeiska forskningsrådet.

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Årligt arbetsprogram – budgetpost för vissa initiativ och finansieringsprogram för innevarande år

Ledning och organisation

Ladda nerPDF - 399 KB

Kontakt