Pristojnosti

  • upravlja program Obzorje 2020
  • izvaja letni delovni program
  • izvaja razpise za zbiranje predlogov za financiranje
  • obvešča prijavitelje in jim zagotavlja podporo
  • pripravlja in upravlja sporazume o nepovratnih sredstvih
  • pomaga Znanstvenemu svetu ERC
  • obvešča v zvezi z Evropskim raziskovalnim svetom (ERC)

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Letni delovni program – proračunske vrstice za nekatere politike in programe financiranja v tekočem letu

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 332.4 KB

Kontakt