Úlohy

  • riadenie programu Horizont 2020
  • vykonávanie ročného pracovného programu
  • realizácia výziev na predkladanie návrhov na financovanie
  • pomoc žiadateľom a ich informovanie
  • uzatváranie a riadenie dohôd o grantoch
  • poskytovanie pomoci vedeckej rade Európskej rady pre výskum (ERC)
  • komunikácia týkajúca sa Európskej rady pre výskum

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Ročný pracovný program – rozpočet na určité politiky a programy financovania na daný rok

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 155.1 KB

Kontaktné údaje