Responsabilități

  • gestionează programul Orizont 2020
  • execută programul anual de lucru
  • gestionează cererile de propuneri pentru finanțare
  • informează și sprijină solicitanții
  • stabilește și gestionează acorduri de grant
  • asistă Consiliul științific al CEC
  • oferă informații despre activitatea Consiliului European pentru Cercetare (CEC)

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Raportul de activitate al departamentului – realizări și resursele utilizate în anul precedent

Programul anual de lucru al departamentului – linia bugetară pentru anumite politici și programe de finanțare pentru anul curent

Conducere și organizare

DescarcăPDF - 155.1 KB

Contact