Zakres obowiązków

  • zarządzanie programem „Horyzont 2020”
  • realizowanie rocznego programu prac
  • ogłaszanie zaproszeń do składania wniosków o dofinansowanie
  • informowanie wnioskodawców i udzielanie im wsparcia
  • sporządzanie umów o udzielenie dotacji i zarządzanie nimi
  • wspieranie Rady Naukowej ERBN
  • rozpowszechnianie informacji dotyczących działalności Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN)

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Roczny program prac – linia budżetowa przewidziana na określone strategie i programy finansowania na bieżący rok

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 399 KB

Kontakt