Bevoegdheden

  • beheert het Horizon 2020-programma
  • voert het jaarlijks werkprogramma uit
  • organiseert oproepen tot het indienen van voorstellen voor te subsidiëren projecten
  • informeert en ondersteunt aanvragers
  • stelt subsidieovereenkomsten op en beheert deze
  • ondersteunt de Wetenschappelijke Raad van de ERC
  • communiceert over de Europese Onderzoeksraad (ERC)

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Jaarlijks werkprogramma – geplande activiteiten en financiering daarvan voor het lopende jaar

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 332.4 KB

Contact