Responsabbiltajiet

  • timmaniġġja l-programm Orizzont 2020
  • tesegwixxi l-programm ta' ħidma annwali
  • timplimenta s-sejħiet għal proposti għal finanzjament
  • tinforma u tappoġġja l-applikanti
  • tistabbilixxi u timmaniġġja l-ftehimiet ta' għotja
  • tassisti l-Kunsill Xjentifiku tal-ERC
  • tikkomunika fir-rigward tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC)

Pjanijiet u rapporti

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni – ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati mal-istituzzjonijiet kollha għas-sena kurrenti

Rapport ta’ attività annwali – kisbiet tad-dipartiment, riżorsi użati matul is-sena preċedenti

Programm ta’ ħidma annwali – linja tal-baġit għal ċerti politiki u programmi ta’ finanzjament għas-sena kurrenti

Tmexxija u organizzazzjoni

IddawnlowdjaPDF - 332.4 KB

Kuntatt