Atbildība

  • Pārvaldīt programmas “Apvārsnis 2020” elementus.
  • Īstenot gada darba programmu.
  • Izsludināt uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus finansējuma saņemšanai.
  • Informēt priekšlikumu iesniedzējus un viņiem palīdzēt.
  • Noslēgt un pārvaldīt dotāciju nolīgumus.
  • Palīdzēt Eiropas Pētniecības padomes Zinātniskajai padomei.
  • Nodrošināt saziņu ar sabiedrību jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Pētniecības padomi (EPP).

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Gada darba programma – budžeta postenis atsevišķām pašreizējā gada finansējuma programmām un politikas virzieniem

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 399 KB

Kontakti