An scéala is déanaí

Freagrachtaí

  • an clár Fís 2020 a bhainistiú
  • an clár oibre bliantúil a fheidhmiú
  • glaonna ar thograí maidir le maoiniú a chur chun feidhme
  • tacaíocht agus eolas a thabhairt d'iarratasóirí
  • comhaontuithe maidir le deontais a bhunú agus a bhainistiú
  • cuidiú le Comhairle Eolaíoch ERC
  • cumarsáid a dhéanamh maidir leis an gComhairle Eorpach um Thaighde (ERC)

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

An clár oibre bliantúil – an líne bhuiséid do bheartais áirithe agus cláir mhaoiniúcháin sa bhliain reatha

Ceannaireacht agus eagraíocht

ÍoslódáilPDF - 155.1 KB

Teagmháil