Vastuualueet

  • hallinnoida Horisontti 2020 -ohjelmaa
  • toteuttaa vuotuinen työohjelma
  • julkaista ehdotuspyyntöjä rahoitusta varten
  • antaa tietoa ja neuvoja hakijoille
  • tehdä ja hallinnoida avustussopimuksia
  • avustaa ERC:n tieteellistä neuvostoa
  • tiedottaa Euroopan tutkimusneuvoston toiminnasta

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Vuotuinen työohjelma – tiettyjen politiikan alojen ja rahoitusohjelmien rahoituksen kuvaus

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 332.4 KB

Yhteydenotot