Ülesanded

  • Haldab programmi „Horisont 2020“
  • Viib ellu iga-aastast tööprogrammi
  • Rakendab projektikonkursse
  • Teavitab ja toetab taotlejaid
  • Sõlmib toetuslepinguid ja haldab neid
  • Abistab ERC sõltumatut teadusnõukogu
  • Avaldab teavet Euroopa Teadusnõukogu (ERC) tegevuse kohta

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Iga-aastane tööprogramm – jooksva aasta konkreetse poliitikastrateegia või toetuskava eelarverida

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 409 KB

Kontaktandmed