Ansvarsområder

  • forvaltning af Horisont 2020-programmet
  • gennemførelse af det årlige arbejdsprogram
  • gennemførelse af indkaldelser af forslag om finansiering
  • information og støtte til ansøgere
  • udarbejdelse og forvaltning af tilskudsaftaler
  • bistand til EFR's Videnskabelige Råd
  • kommunikation vedrørende Det Europæiske Forskningsråd (EFR)

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Årligt arbejdsprogram – budgetposten for bestemte politikområder og finansieringsprogrammer for indeværende år

Ledelse og organisation

DownloadPDF - 332.4 KB

Kontakt