Felelősségi területek

Az Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatósága a következő területeken alakítja ki és hajtja végre a Bizottság szakpolitikáit:

Tervek és jelentések

A Bizottság munkaprogramja – a tárgyévben intézményi szinten teljesítendő feladatok

Stratégiai terv – department strategy, objectives for 2020-2024

Irányítási terv – a főigazgatóság tárgyévre prognosztizált eredményei és tevékenységei, valamint a tárgyévben rendelkezésre álló erőforrásai

Éves tevékenységi jelentés – a főigazgatóság által az előző évben elért eredmények és felhasznált erőforrások

Vezetés és szervezeti felépítés

Elérhetőségek