Pristojnosti

Agencija HaDEA bo izvajala naslednje programe (z okvirnim proračunom):

  • Program EU za zdravje: 4,7 milijarde evrov (od skupnega proračuna 5,3 milijarde evrov)
  • Obzorje Evropa: steber II, sklop 1: zdravje: 4,1 milijarde evrov
  • program za enotni trg: varnost hrane: zdravje ljudi, živali in rastlin v prehranski verigi ter boljše usposabljanje za varnejšo hrano: 1,3 milijarde evrov
  • program za digitalno Evropo: 0,8 milijarde evrov
  • Instrument za povezovanje Evrope: Digitalno: 1,7 milijarde evrov
  • Obzorje Evropa: steber II, sklop 4: digitalno področje, industrija in vesolje: 5,6 milijarde evrov

Od leta 2021 do leta 2023 bo dodaten proračun v višini 1,6 milijarde evrov na voljo tudi iz sklada Next Generation EU za ukrepe, ki so del sklopov za digitalno področje in zdravje v okviru programa Obzorje Evropa.

Pričakovani skupni proračun, ki ga bo upravljala HaDEA, bo v sedemletnem obdobju večletnega finančnega okvira 2021–2027 znašal več kot 20 milijard evrov.

Poleg tega bo Agencija prevzela neporavnane finančne obveznosti in projekte iz predhodnih programov.

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 10.3 MB

Kontakt