Responsabbiltajiet

L-HaDEA se timplimenta l-programmi li ġejjin (b’baġit indikattiv):

  • Il-programm L-UE għas-Saħħa: €4.7 biljun (minn baġit totali ta’ €5.3 biljun)
  • Orizzont Ewropa: Pilastru II, Raggruppament 1: Saħħa: €4.1 biljun
  • Il-Programm tas-Suq Uniku: Is-sikurezza tal-ikel: is-saħħa għall-bnedmin, l-annimali u l-pjanti tul il-katina alimentari u taħriġ aħjar għal iżjed sikurezza fl-ikel: €1.3 biljun
  • Il-Programm Ewropa Diġitali: €0.8 biljun
  • Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa: Diġitali: €1.7 biljun
  • Orizzont Ewropa: Pilastru II, raggruppament 4: Is-Soċjetà Diġitali, l-Industrija u l-Ispazju: €5.6 biljun

Mill-2021 sal-2023, baġit addizzjonali li jammonta għal €1.6 biljun se jkun disponibbli wkoll mill-fond Next Generation EU għal azzjonijiet li huma parti mill-fergħat Diġitali u tas-Saħħa tal-programm Orizzont Ewropa.

Il-baġit totali mistenni mmaniġġjat mill-HaDEA se jammonta għal aktar minn €20 biljun matul il-perjodu ta’ 7 snin tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) għall-2021-2027.

Barra minn hekk, l-Aġenzija se tieħu f’idejha l-impenji u l-proġetti finanzjarji pendenti mill-programmi predeċessuri.

Pjanijiet u rapporti

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni – ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati mal-istituzzjonijiet kollha għas-sena kurrenti

Tmexxija u organizzazzjoni

IddawnlowdjaPDF - 299.9 KB

Kuntatt