Vastuualueet

HaDEA toteuttaa seuraavat ohjelmat (talousarvio on alustava):

  • EU4Health-ohjelma: 4,7 miljardia euroa (5,3 miljardin euron kokonaistalousarviosta)
  • Horisontti Eurooppa -ohjelman pilari II, klusteri 1: terveys: 4,1 miljardia euroa
  • Sisämarkkinaohjelman elintarviketurvallisuusosio: ihmisten, eläinten ja kasvien terveys koko elintarvikeketjussa sekä koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi: 1,3 miljardia euroa
  • Digitaalinen Eurooppa -ohjelma: 0,8 miljardia euroa
  • Verkkojen Eurooppa -välineen digitaaliosio: 1,7 miljardia euroa
  • Horisontti Eurooppa -ohjelman pilari II, klusteri 4: digitaalitalous ja ‑teknologia, teollisuus ja avaruus: 5,6 miljardia euroa

Vuosina 2021–2023 uudesta NextGenerationEU-välineestä on käytettävissä 1,6 miljardin euron lisämäärärahat toimiin, jotka ovat osa Horisontti Eurooppa -ohjelman digitaali- ja terveysosioita.

HaDEAn hallinnoiman kokonaistalousarvion odotetaan olevan yli 20 miljardia euroa vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen aikana.

Lisäksi virasto ottaa hoitaakseen edellisten ohjelmien jäljellä olevat rahoitussitoumukset ja hankkeet.

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 299.9 KB

Yhteydenotot