Pristojnosti

 • upravlja večino delov navedenih programov financiranja EU, tesno sodeluje z drugimi službami Komisije:
  • Ustvarjalna Evropa
  • Erasmus+
  • Evropska solidarnostna enota
  • Državljani, enakost, pravice in vrednote
 • upravlja projekte, izbrane s programi financiranja 2014–2020 in programi financiranja 2007–2013, in mrežo Eurydice (analiza in primerljivi podatki o izobraževalnih sistemih in politikah v Evropi).

Naše delo

 • pripravljamo pogoje in smernice za možnosti financiranja z evropskimi sredstvi
 • ocenjujemo prijave
 • izbiramo projekte in sklepamo sporazume o projektih
 • tesno sodelujemo s prejemniki sredstev in spremljamo projekte
 • zagotavljamo informacije in podporo prijaviteljem in prejemnikom sredstev
 • zagotavljamo podporo Evropski komisiji pri oblikovanju politik

Sorodne teme

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Letni delovni program – proračunske vrstice za nekatere politike in programe financiranja v tekočem letu

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 295.7 KB

Kontakt