Úlohy

Čo robíme

  • vypracúvame usmernenia a podmienky pre možnosti financovania
  • hodnotíme žiadosti
  • vyberáme projekty a uzatvárame dohody o projekte
  • udržiavame úzke kontakty s príjemcami a monitorujeme projekty
  • poskytujeme informácie a podporu žiadateľom a príjemcom
  • poskytujeme politickú podporu Európskej komisii

Súvisiace témy

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Ročný pracovný program – rozpočet na určité politiky a programy financovania na daný rok

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 291.6 KB

Kontaktné údaje