Responsabilități

Ce facem

  • elaborăm condițiile și orientările pentru diferitele oportunități de finanțare
  • evaluăm cererile
  • selectăm proiectele și semnăm acordurile de finanțare a proiectelor
  • menținem o legătură strânsă cu beneficiarii și monitorizăm proiectele
  • furnizăm informații și asistență solicitanților și beneficiarilor
  • oferim sprijin în materie de politici Comisiei Europene

Subiecte conexe

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Raportul de activitate al departamentului – realizări și resursele utilizate în anul precedent

Programul anual de lucru al departamentului – linia bugetară pentru anumite politici și programe de finanțare pentru anul curent

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Conducere și organizare

DescarcăPDF - 239.6 KB

Contact