Bevoegdheden

 • het beheer van het grootste deel van deze financieringsprogramma’s van de EU, in nauwe samenwerking met andere diensten van de Commissie:
  • Creatief Europa
  • Erasmus+
  • Het Europees Solidariteitskorps
  • Burgers, gelijkheid, rechten en waarden
 • het beheer van de geselecteerde projecten voor de financierungsprogramma's 2014-2020 en voor de financieringsprogramma’s 2007-2013, en het beheer van het Eurydice-netwerk (analyse en vergelijkbare gegevens over onderwijsstelsels en -beleid in Europa) en de Youth Wiki.

Wat we doen

 • stelt voorwaarden en richtsnoeren voor financieringsmogelijkheden op
 • beoordeelt aanvragen
 • selecteert projecten en sluit projectovereenkomsten
 • Onderhoudt nauw contact met begunstigden en ziet toe op projecten
 • informeert en ondersteunt aanvragers en begunstigden
 • Ondersteunt het beleid van de Europese Commissie

Gerelateerde onderwerpen

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Jaarlijks werkprogramma – geplande activiteiten en financiering daarvan voor het lopende jaar

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 658.3 KB

Contact