Responsabbiltajiet

X'nagħmlu

  • infasslu l-kundizzjonijiet u l-linji gwida għal opportunitajiet ta' finanzjament
  • nevalwaw l-applikazzjonijiet
  • nagħżlu l-proġetti u niffirmaw il-ftehimiet ta' proġetti
  • inżommu kuntatt mill-qrib mal-benefiċjarji u nimmonitorjaw il-proġetti
  • nipprovdu informazzjoni u appoġġ għall-applikanti u l-benefiċjarji
  • nipprovdu appoġġ ta’ politika lill-Kummissjoni Ewropea

Suġġetti relatati

Pjanijiet u rapporti

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni – ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati mal-istituzzjonijiet kollha għas-sena kurrenti

Rapport ta’ attività annwali – kisbiet tad-dipartiment, riżorsi użati matul is-sena preċedenti

Programm ta’ ħidma annwali – linja tal-baġit għal ċerti politiki u programmi ta’ finanzjament għas-sena kurrenti

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Tmexxija u organizzazzjoni

IddawnlowdjaPDF - 239.6 KB

Kuntatt