Atbildība

Mūsu misija

  • Izstrādāt finansēšanas noteikumus un pamatnostādnes.
  • Novērtēt pieteikumus.
  • Atlasīt projektus un parakstīt līgumus par projektiem.
  • Uzturēt ciešus sakarus ar saņēmējiem un uzraudzīt projektus.
  • Sniegt informāciju un atbalstu pieteikuma iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem.
  • Nodrošināt politikas atbalstu Eiropas Komisijai.

Saistīti temati

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Gada darba programma – budžeta postenis atsevišķām pašreizējā gada finansējuma programmām un politikas virzieniem

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 295.7 KB

Kontakti