Vastuualueet

 • Toimeenpanovirasto on pitkälti vastuussa seuraavien EU:n rahoitusohjelmien hallinnoinnista, joka tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission muiden yksiköiden kanssa:
  • Luova Eurooppa
  • Erasmus+
  • Euroopan solidaarisuusjoukot
  • Kansalaiset, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot
 • Toimeenpanovirasto hallinnoi hankkeita, jotka on valittu vuosien 2014–2020 rahoitusohjelmien ja vuosien 2007–2013 rahoitusohjelmien ja Eurydice-verkoston (analyysit ja vertailukelpoiset tiedot Euroopan koulutusjärjestelmistä ja -politiikoista) yhteydessä.

Tehtävät

 • rahoitusta koskevien ehtojen ja suuntaviivojen laatiminen
 • hakemusten arviointi
 • hankkeiden valinta ja hankesopimusten tekeminen
 • yhteydenpito tuensaajiin ja hankkeiden valvonta
 • tiedon ja tuen tarjoaminen hakijoille ja edunsaajille
 • Euroopan komission toimintapolitiikan tuki

Muuta aiheeseen liittyvää

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Vuotuinen työohjelma – tiettyjen politiikan alojen ja rahoitusohjelmien rahoituksen kuvaus

Interim evaluations of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

External evaluations of EACEA to be carried out every three years, including a cost-benefit analysis.

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 246 KB

Yhteydenotot